Solarus

Sedan flera år har Solarus tillverkat och sålt högeffektiva hybrid-solfångare som ger både varmvatten och el. Solarus solfångare har installerats eller sålts i 28 länder i 4 världsdelar. Bilden ovan är från Sydafrika. Solarus består idag av sex bolag. Första bolaget har ägande i andra bolaget som har ägande i tredje bolaget och så vidare så tabellen nedan visar även Solarus-bolagens struktur.

Bolag Land
Solarus Sunpower Holding AB Sverige
Solarus Renewables AB Sverige
Solarus Smart Holding BV Nederländerna
Solarus Smart Energy Solutions Inc USA
Solarus Smart Energy Solutions BV Nederländerna
Sol R Us Pty Sydafrika


Nedan finns länken till Solarus Smart Energy Solution i Nederländerna.

solarus.com